Trøgstad og Båstad menighet ønsker velkommen til julens gudstjenester og arrangementer! Her kan du lese mer om det som skjer til og med søndag 5.januar 2020.
Les mer
Tur-og kulturutvalget i Trøgstad og Båstad menighet inviterer til nyttårsfest i Kirkestallen på Skjønhaug tirsdag 31.desember kl.19.00
Les mer
Nyttårsfest i Kirkestallen 31.desember
Søndag 8.desember kl 11.00 er det adventsgudstjeneste i Trøgstad kirke
Les mer
Menighetsrådet konstituerte seg på møtet i rådet 29.oktober
Les mer
Liv Serina Dale valgt til leder i Trøgstad og Båstad menighetsråd
Søndag 29.september blir en ny misjonsavtale underskrevet i løpet av misjonsgudstjenesten. Det har allerede gått fire år siden forrige misjonsavtale om å støtte et prosjekt i Etiopia ble underskrevet.
Les mer
Misjonsgudstjeneste
De seks innvalgte faste medlemmene i menighetsrådet er: Ellen Løchen Børresen, Bjørn Brustugun, Terje Østby, Liv Serina Dale, Even Enger, og Lovisa Peterson. Varamedlemmer er: Turid Nyquist Jensen, Tormod Jensen, Hanne Aksberg Krogh, Wenche Mysen og Toril Aas.
Les mer
Nytt menighetsråd i Trøgstad og Båstad menighet etter valget 2019
Vi serverer enkel middag for hele familien fra kl 17-ca 17.30. Middagen avsluttes med kort fellessamling før barna blir med i forskjellige grupper inndelt etter alder.
Les mer
Familiemiddag - knøttesang - Barnegospel
9.september 2019 er det valg av nytt menighetsråd i Trøgstad og Båstad menighet og nytt bispedømmeråd i Borg bispedømme. Nå kan du forhåndsstemme på kirkekontoret
Les mer
Har du fått barn i løpet av våren eller sommeren? Da kan du ta med deg poden og bli med på babysang på Kirkestallen. Sangen er hver mandag kl 10.30 helt til slutten av oktober.
Les mer
Babysang starter 26.august
I løpet av oktober og november er det mulighet til å være med på 3 kvelder hvor lesing fra Bibelen og bruken av den blir hovedsaken.
Les mer
Her er oversikt over sommerens gudstjenester i kirkene våre. Vi oppfordrer til å besøke våre nabo-kirker de søndagene det ikke er gudstjeneste hos oss. Obs: ingen 50-års-konfirmanter i 2019
Les mer
Sommerens gudstjenester i Trøgstad og Båstad
Her er datoene for når de forskjellige trosopplæringstiltakene foregår utover høsten 2019. Mer informasjon legges ut i midten av august
Les mer
Hun overtar når Reidar Strand går av med pensjon 31.august.
Les mer
Solfrid Leinebø Seljås blir vår nye sokneprest 1.september
Her er sammensettingen av Trøgstad menighetsråd og Trøgstad kirkelige fellesråd
Les mer
Gudstjenesten med påfølgende kirkekaffe er på Furuberget Grendehus, og er et samarbeid mellom flere: Tosebygda Sangkor, Tosebygda Aktivitetsforening, Furuberget Grendehus, Talestasjonen i Tosebygda, Sentrumsforeningen i Tosebygda, Trøgstad og Båstad Menighet.
Les mer
Gudstjeneste i Tosebygda på Kr.Himmelfartsdag 30.mai kl 11.00
Fra 12.august kan du forhåndsstemme på kirkekontoret. Du kan forhåndsstemme både på nytt bispedømmeråd i Borg bispedømme og menighetsråd i Trøgstad og Båstad menighet.
Les mer
Her er lista over kandidater til kirkevalget i Trøgstad og Båstad menighet 9.september 2019
Nå skal det vaskes i Kirkestua og Kirkestallen!
Les mer
Vaskedugnader på menighetshusene
Vi samles på mandager fram til midten av juni
Les mer
Babysang på Kirkestallen starter mandag 29.april kl 10.30
Her er oversikten over alt som skjer i Trøgstad og Båstad menighet i påsken.
Les mer
Påsken i Trøgstad og Båstad menighet
Etter fastegudstjenesten, som er i Trøgstad kirke, arrangeres "Menighetens årsfest" i Kirkestallen. Du kan lese årsmeldingen her.
Les mer
"Menighetens årsfest" torsdag 11.april kl 18.30 i Kirkestallen
Det mye du kan lese om: "Latter, glede og Rock'n roll" - en prat med Ole Halvor Fossum og anmeldelse av boka hans; påskefeiring i Trøgstad og Båstad menighet; "Nå skal fem fellesråd bli ett" - litt om prosessen med sammenslåingen av de 5 kirkelige fellesrådene. Dette, og mye mer kan du lese om i bladet! Neste nummer kommer ut i midten av juli 2019
Les mer
Her kan du lese"Menighetsbladet Trøgstad og Båstad" nr 1/2019
Konfirmant 2020 - digital påmelding åpner 29.mai 2019
Sokneprest Reidar Strand går av med pensjon i september i år, og vi søker hans etterfølger! Søknadsfrist 26.mars
Les mer
Søndag 3.mars kl 11.00 er det fastlavnssøndag, og vi feirer den med karnevalsgudstjeneste
Les mer
Karnevalsgudstjeneste i Båstad kirke
Torsdag 7/2 kl. 19 er det "Stille kveld" i Trøgstad kirke.
Les mer
"Stille kveld" i Trøgstad kirke
Onsdag 30.januar kl 19 får Trøgstad besøk av Sjømannskirka v/ Svein Helge Rødahl.
Les mer
"Fest på kjerka" i Kirkestallen onsdag 30.januar
Vi har ledig stilling som styrer og for to barnehagelærere. Trykk på "les mer" og les hele utlysingsteksten.
Les mer
Torsdag 23.mai i Kirkestua. Avslutning før sommeren.
Les mer
Familiemiddag - Knøttesang – Miniklubb – Barnegospel
I forbindelse med den internasjonale "Bønneuka for kristen enhet" arrangeres det felles bønnemøte og gudstjeneste i Trøgstad.
Les mer
"Bønneuka for kristen enhet" markeres i Trøgstad 17.og 20.januar
Ta med poden og bli med på babysang!
Les mer
Ny babysanggruppe i Trøgstad kl 10.30 mandag 14.januar 2019
Søndag 6.januar kl 17.00 er det Helligtrekongersfest i Kirkestallen. Dette er en fest med gode tradisjoner, som samler både voksne og barn.
Les mer
 Helligtrekongersfest i Kirkestallen på Skjønhaug.
Her er oversikten over alle gudstjenester og arrangementer i kirkene våre til og med 6.januar. Førstkommende fredag synger vi jula inn i Trøgstad kirke
Les mer
Jul og nyttår i kirkene våre!
Nyopprettet 100% stilling, tiltredelse så snart som mulig. Søknadsfrist: 11.01.2019
Les mer
Menighetsbarnehagen i Trøgstad søker BARNEHAGELÆRER
Tur - og kulturutvalget i Trøgstad og Båstad menigheter inviterer til nyttårsfest i Kirkestua i Båstad mandag 31.desember kl 19.00. Påmelding til kirkekontoret innen onsdag 19.desember.
Les mer
Nyttårsfest på Kirkestua 31.desember!
Søndag er det dukket for en dag med mange muligheter i Havnås: gudstjeneste, basar og julegrantenning!
Les mer
Gudstjeneste i Havnås Grendahus søndag 9.desember kl 11.00
Kl 19 er det "Stille kveld" i kirka. Det blir ledet bibelmeditasjon som avsluttes med kveldsbønn.
Les mer
Ta med yndlingskoppen din og kom!
Les mer
Strikkekafé i Kirkestallen onsdag 21.november
Fellesmusikken og Fred Vidar Tveter deltar i Båstad kirke onsdag 14.november kl 19.00
Les mer
Onsdag kveld er «Folkelig bibellesning i praksis» tema når vi arrangerer «Trosforum for voksne».
Les mer
"Folkelig bibellesning" i Kirkestallen ondag 7.november kl 19.00
Babysang for 2-7 måneders babyer i Kirkestallen på Skjønhaug:
Les mer
Ny babysang-gruppe starter mandag 19.november
Hun og mannen Sven er gjester når menighetene har sin årlige fest for frivillige medarbeidere.
Les mer
Anne Kristin Aasmundtveit til Kirkestallen onsdag 31.oktober
Begge kirkene er åpne 1 time før minnegudstjenestene
Les mer
Allehelgen i kirkene våre, søndag 4.november
Frammøte i Båstad kirke til lesing og bønn før vandring i lysløypa. Vandringen avsluttes i Kirkestua.
Les mer
Stille vandring i Båstad onsdag 24.oktober kl 19.00
Er du barnehagelærer og interessert i ny utfordringer som leder? Søk lederstillingen i vår barnehage, søknadsfrist er 2. november 2018. Vi har også ledig stilling som barnehagelærer, for tiden i Kirkestua, Båstad. Trykk på "les mer" og se utlysingsteksten.
Les mer
Styrerstillingen og barnehagelærerstilling ledig i Menighetsbarnehagen i Trøgstad. Søknadsfrist 2.november
Båstad kirke kl. 11 og Trøgstad kirke kl. 16. Begge gudstjenestene er ved kateket Elin Moskvil.
Les mer
Lørdag 13.oktober er det klart for årets høstsalg i Kirkestallen. Dørene åpnes kl 11. Sangkoret AMBOLTEN synger kl 13
Les mer
Høstsalg i Kirkestallen på lørdag
Gudstjenesten er en stille gudstjeneste med god tid til ettertanke og bønn
Les mer
Onsdag kommer bandet Message til Båstad kirke. Message består av 7 sangere/musikere fra Indre Østfold og Høland.
Les mer
Bandet Message til Båstad kirke onsdag 10.oktober
27.september kl 19. 00 innkalles alle som er medlemmer i Den norske kirke, Trøgstad og Båstad, til menighetsmøte i Kirkestallen, Skjønhaug.
Les mer
Felles menighetsmøte i Trøgstad og Båstad menigheter torsdag 27.september
Det er tema på misjonssamlingen i Kirkestallen 26.september. Bernt Greger Olsen fra Det norske bibelselskap og Tosebygda sangkor deltar
Les mer
"Har kirken i Midt-Østen en fremtid?"
Trøgstad bygdekvinnelag har pyntet kirka med markens grøde denne søndagen! Vi oppfordrer barn som kommer til kirka til å ta med frukt eller grønt og være med å pynte enda mer!
Les mer
Høsttakkefest i Trøgstad kirke 23.september
Arrangementet begynner kl 19.00
Les mer
13.september starter familiearbeidet i Kirkestua opp etter sommeren. Vi serverer enkel middag for hele familien fra kl 17-ca 17.40. Middagen avsluttes med kort fellessamling før barna blir med i forskjellige grupper inndelt etter alder
Les mer
Knøttesang, miniklubb og Barnegospel starter i Kirkestua høsten 2018
Nok en gang kan vi invitere til HØSTSALGET i Kirkestua i Båstad.
Les mer
Ny gruppe med babysang starter mandag 10.september kl 10.30
Les mer
Babysang på Kirkestallen starter 10.september
Onsdag kveld er «Folkelig bibellesning i praksis» tema når vi arrangerer «Trosforum for voksne».
Les mer
Søndag 12.8 er det gudstjeneste på Sandstangen kl. 11 ved sokneprest Reidar Strand. Det blir trekkspillmusikk ved Harder Sandvik og muligheter for å kjøpe kirkekaffe i kiosken etter gudstjenesten. Velkommen!
Les mer
Merk dere datoene 8.juli, 22.juli og 5.august. Da er det gudstjenester i en kirkene våre. Les mer om de forskjellige gudstjenestene her:
Les mer
Gudstjenester i Trøgstad og Båstad menigheter sommeren 2018
Søndag 24. juni kl. 11 er det gudstjeneste på Gammelteknisk på Fortet
Les mer
Gudstjeneste på Gammelteknisk i Trøgstad
Tur- og kulturutvalget inviterer til St. Hans feiring på Muggeby v/Øyeren. Parkering hos Rita og Knut Østbye, og så en kort rusletur til Øyeren.
Les mer
St.Hans-feiring i Båstad lørdag  23.juni kl 18.00
Konfirmant 2019
Førstkommende søndag er det friluftsgudstjeneste på Trøgstad Bygdemuseum kl 11. Gudstjenesteutvalget oppfordrer alle barn om å ta med markblomster til å pynte alteret med!
Les mer
Friluftsgudstjeneste med traktorparade på bygdemuseet 17.juni
Her deltar Harder m/venner, Anastasia synger klassisk, og fam. Kingsrød spiller rock/pop.
Les mer
Musikk-kveld i Båstad kirke 6.juni kl 19.00
Denne kvelden går vi tur til Bechs kapell ved Haakaas i Båstad. Vi nyter vårværet og naturen samtidig som vi får høre litt om historien til Bech og hans kapell. Ta gjerne med kaffe/drikke og biteti (dvs litt til egen kaffe)
Les mer
Tur til Bechs kapell onsdag 30.mai
Trøgstad og Båstad menigheter inviterer til FAMILIELEIR på Tjellholmen 29.juni - 1.juli. Leiren passer for små og store i alle aldre! Påmelding senest 22.juni
Les mer
FAMILIELEIR på Tjellholmen på Hvaler i sommer!
Onsdag kveld 23.mai er «Folkelig bibellesning i praksis» tema når Trøgstad og Båstad starter sitt nye konsept  «Trosforum for voksne». 
Les mer
Folkelig bibellesning i praksis
KL 11 er det gudstjeneste på Furuberget Grendehus. Biskop Atle Sommerfeldt og Tosebygda Sangkor m.fl. deltar. Buss fra Ventakrysset i Båstad kl 09.45
Les mer
Bli med til Furuberget i Tosebygda Kristi Himmelfart!
På årsfesten ser vi tilbake på året som har vært og ser framover på det nye!
Les mer
Menighetens årsfest i Kirkestua onsdag 25.april
Anleggskomiteen på Kirkestua og husstyret i Kirkestallen ønsker alle velkommen!
Les mer
Det blir dugnader i og rundt menighetshusene våre onsdag 2.mai
For dere som går og venter på invitasjon til opplegget "Tårnagenter" for 3.klassinger: opplegget er utsatt
Les mer
Havnås skolekorps med rekrutter, aspiranter og juniorer, Syver Minge og Hillevi Risbråthe Kleppe deltar
Les mer
Musikk-kveld i Trøgstad kirke onsdag 11.april kl 19.00
Kvelden begynner kl 19.00 og følger eget opplegg ledet av Reidar Strand, Liv Serina Dale og Toril Aas.
Les mer
STILLE KVELD i Trøgstad kirke onsdag 4.april
Alle gudstjenestene denne påsken finner sted i Trøgstad kirke. I tillegg kommer gudstjenesten på skjærtorsdag kl. 15, som er på Heimen. For oversikt over alle gudstjenestene, se til høyre på denne nettsiden. God påske til alle!
Les mer
Trøgstad kirke er årets Påskekirke!
Obs: det blir kun ei gruppe denne runden, og ikke to som først annonsert. Vi har babysang som før, og åpner opp for at de eldste babyene også blir med - som før.
Les mer
NY babysanggruppe starter mandag 30.april kl 10.30 i Kirkestallen
Da er dette noe for deg: klubb for alle 6åringer i april!
Les mer
Blir du 6 år i år og skal du begynne på  skolen til høsten?
Onsdag 14.mars kl 19.00 i Båstad kirke. Sigbjørn Solheim er solist når bandet urfremfører hans arrangement på "A child is born"
Les mer
 EIDSBERG BRASSBAND og elever fra Trøgstad kulturskole
På søndag er det kveldsgudstjeneste i Båstad kirke kl 18.00. Etter gudstjenesten er det kveldsmat i Kirkestua
Les mer
Heidi Halvorsen til Båstad kirke søndag 11.mars
Onsdag kl 19.00 inviterer misjonsforeningene (NMS) i Trøgstad til Misjonskveld.
Les mer
Misjonskveld i Kirkestua onsdag 7.mars
Førstkommende søndag - 11.februar - er det fastlavnssøndag, og da inviteres alle til karnevalsgudstjeneste i Båstad kirke kl 11.00.
Les mer
Karnevalsgudstjeneste  i Båstad kirke
Bibelreisen er et 4-timers kurs (2 x 2) som egner seg for alle som ønsker å få en oversikt over bibelhistorien. Onsdag 31.januar og onsdag 7.februar kl 19 holder kateket Elin Moskvil kurset i Kirkestua
Les mer
To kvelder med BIBELREISEN
Knøttesang og minigospel
- med middag for hele familien! Torsdag 19.april kl 17.00
Velkommen til ”Knøttesang” for barn mellom 1-3år og ”Minigospel” for barn mellom 3-5 år. Samlingene er annenhver torsdag i Kirkestua i Båstad, med servering av enkel middag for hele familien fra kl 17-17.30. Etterpå har vi sang- og musikksamling inndelt etter alder.
Les mer
Knøttesang og minigospelFamiliemiddag
BABYSANGGRUPPE
- vi starter nytt kurs mandag 15.januar 2018 kl 10.30
Kurset er for babyer fra 2- ca 7 måneder gamle. Det foregår i Kirkestallen på Skjønhaug. Les mer under.
Les mer
BABYSANGGRUPPE
Fellesnemda arbeider med sammenslåingsprosessen av de fem kirkelige fellesrådene i kommunene som skal sammenslås; Høbøl, Spydeberg, Askim, Eidsberg og Trøgstad. Les mer om det på fellesnemdas egen nettside. Trykk Les mer og åpne lenken.
Les mer
Kirkelig fellesnemd for Indre Østfold
Førstkommende søndag er alle velkomne til den tradisjonelle Helligtrekongersfesten i Kirkestallen, Trøgstad. Dette er en fest med gode tradisjoner, og som samler både små og store.
Les mer
Helligtrekongersfest på Kirkestallen søndag 7.januar kl 17
Søndag 17.desember synger og spiller vi jula inn i Båstad kirke og torsdag 21.desember i Trøgstad kirke. Begge arrangementene begynner kl 18.00
Les mer
Tur-og kulturutvalget i Trøgstad og Båstad menigheter inviterer til nyttårsfest på Kirkestallen 31.desember kl 19.00. Påmeldingsfristen er fredag 22.desember
Les mer
Nyttårsfest på Kirkestallen nyttårsaften
Onsdag 29.november kl 19.00 er tema "Å leve i tro" i Kirkestua.
Les mer
"Å leve i tro" - temakveld i Kirkestua
1. november 2017 startet Toril Aas som kirketjener i begge kirkene våre. Toril gleder seg til å jobbe med gudstjenester og andre kirkelige handlinger som skjer i kirkene. Hun har etter hvert lang erfaring som frivillig og rådsmedlem i kirken, og ser frem til å være enda mer med som ansatt i kirken. Vi ønsker Toril velkommen og lykke til med tjenesten!
Les mer
Nytilsatt kirketjener
Kirkelig fellesnemd har hatt første møte og dersom du trykker "les mer" så får du info om hvilke saker det arbeides med.
Les mer
Informasjon fra Kirkelig fellesnemd i Indre Østfold
De kirkelige fellesrådene i den nye storkommunen skal også slås sammen, og det søkes nå prosjektleder til å arbeide med sammenslåingsprosessen mellom fellesrådene i Spydeberg, Hobøl, Askim, Eidsberg og Trøgstad. Søknadsfrist er 1. november 2017. For full utlysingstekst og elektronisk søknadsskjema, følg denne lenken https://ehgw.iofd.no/askim_recruitment/o pening?1
Les mer
Noen kjenner kanskje igjen fjeset, for helt ny er hun ikke... Berit Movik Lo som starter som trosopplæringsmedarbeider 1. september var sentral i prosjektfasen til arbeidet med trosopplæringen for barn og unge som prosjektleder fra 2006 til 2012.
Les mer
Ny medarbeider i trosopplæringen
Kanskje kan det være godt å komme i kirken for en gudstjeneste på kvelden etter en lang dag i sola, på stranda, på tur eller hva du nå måtte ha gjort på en søndag i juli. Vi inviterer i allefall til kveldsgudstjeneste på to søndager denne sommeren: Den 9. juli klokka 18 i Båstad kirke, og den 23. juli klokka 18 i Trøgstad kirke.
Les mer
To kveldsgudstjenester i juli!
Trøgstad og Båstad menigheter inviterer til FAMILIELEIR På Tjellholmen leirsted 30. juni - 2. juli 2017
Les mer
VIL DU BLI MED PÅ LEIR I SOMMER?
Velkommen som konfirmant i Trøgstad og Båstad menigheter
Les mer
Konfirmantinnmelding
I slutten av mars var biskop Atle Sommerfeldt på visitas i våre menigheter. Programmet var fyldig og han traff mange sambygdinger. Her kan du lese hans oppsummering og visitasforedrag. Trykk på "les mer" og gå til det vedlagte dokumentet.
Les mer
Les biskopens rapport fra visitasen i Trøgstad og Båstad menigheter!Biskop Atle Sommerfeldt på Kirkestua, Båstad.
Årsmelding for 2016
-mange flotte bilder fra fine øyeblikk!
Årsmelding for Trøgstad og Båstad menigheter ble presentert på Årsfesten den 26. april. Trykk på "Les mer," så kan du laste ned og lese årsmeldingen.
Les mer
Årsmelding for 2016Konfirmasjon i Båstad kirke 2016.
Vi har ledig 50% stilling som menighetspedagog eller trosopplæringsmedarbeider fra august 2017. Interessert i å få vite mer? Trykk på "les mer" for hele utlysingsteksten.
Les mer
Søke jobb hos oss i kirken?
-alltid på en onsdag:
Tur til Dilleviktårnet 5. april!
Denne uka er «Alltid på en onsdag»-arrangementet en tur til fugletårnet – også kalt Dilleviktårnet - i Østre Trøgstad. Tårnet ble innviet i 2014 og ligger rett ved Dilleviksjøen i Hæra naturreservat. Det er kjørevei helt fram til tårnet. I disse dager er det et yrende fugleliv der med alle trekkfuglene som er innom på vei nordover eller av fugl som hekker i området. Marit Haakaas fra Trøgstad kommune er med som turleder, og hun har god kunnskap både om fuglelivet og reservatet. Kl 18.30 er det felles avreise er fra parkeringen ved kommunehuset på Skjønhaug, eller du kan møte ved tårnet. Ta gjerne med kikkert og ettermiddagskaffen til Havnås i Triv’lige Trøgstad.
Les mer
Tur til Dilleviktårnet 5. april!
Fra tirsdag 28. mars til og med søndag 2. april er biskop Atle Sommerfeldt på visitas hos oss her i Trøgstad. "Det er 8 år siden sist vi hadde visitas av en biskop i Trøgstad, og vi gleder oss til han kommer, "sier menighetsrådsleder Berit Movik Lo. Du kan treffe biskopen på et åpent møte vi skal ha klokka 19 onsdag 29. mars i Kirkestua i Båstad. Temaet er hva skjer med folkekirken Den norske Kirke etter at stat og kirke har skilt lag. "Tro, tradisjon og tilhørighet" er viktige stikkord som biskopen skal innlede over. Alle er velkomne til å delta med spørsmål og innspill. Alle inviteres også til å være med på visitasgudstjenesten søndag 2. april klokka 11 i Trøgstad kirke.
Les mer
Bispevisitas!
Powered by Cornerstone