Kontaktinformasjon

Besøksadresse: 

Postadresse:      Kirkegata 31, 1814 Askim

Fakturaadresse: ta kontakt med kirkekontoret

 

E-post:

postmottak@iokf.no 

Hjemmeside på nettet:

www.trogstad.kirken.no

 

De ansatte har også egne mail-adresser:  fornavn.etternavn@iokf.no

(eksempel kirkevergen:) bjorn.brustugun@iokf.no

 

 

Åpningstid kirkekontoret mandag - torsdag 9 -15 OBS pga koronaviruset er kontoret stengt fram til 26.mars.  Du får svar på telefonen eller mail selv om kontoret er stengt for publikum

Telefon                                    69 68 14 40 

 

 

 

De ansatte kan nås på mobil når ikke på kontoret:

Bjørn Brustugun, kirkeverge                       995 00 111  (bjorn.brustugun@iokf.no)

Solfrid Leinebø Seljås, sokneprest             92 44 93 65    (solfrid.leinebo.seljaas@iokf.no)                          

Bjørn Frogner, kirkegårdsarbeider             91 59 47 57

Toril Aas, kirketjener                                  41 46 18 43

Margrethe Movik Lo, kirketjener  (vikar)     900 52 652

Natalia Bourlatchenko, organist                 92 66 77 26                   

Elin Bergstrøm Moskvil, kateket                41 52 30 08 (elin.moskvil@iokf.no)

Berit Movik Lo, diakon/ trosopplæring       99 70 26 58 (berit.movik.lo@iokf.no)

Hjalmar Zuk, trosopplæring                      91 75 87 19 (hjalmar.zuk@iokf.no) 

Menighetsbarnehagen i Trøgstad

Hovednummer                                           46 63 67 99

Gøril Jordansen, barnehagestyrer           tast 1    

Se også egne hjemmesider på nettet: www.menighetsbarnehagen.no

 

Menighetshusene Kirkestallen (Skjønhaug) og Kirkestua (Båstad):

For å leie, ring kontoret          69 68  14 40 

 

Trøgstad og Båstad menighetsråd/Trøgstad kirkelige fellesråd

Liv Serina  Dale,  leder                             403 92 882

Ellen Løchen Børresen, nestleder             905 49 449

Kontakt oss

Melding til oss
Jul12
Søndag, juli 12, 2020
11:00 Gudstjeneste i Båstad kirke
Velkomment til gudstjeneste i Båstad kirke v/Solfrid Leinebø Seljås
 
Jul26
Søndag, juli 26, 2020
11:00 Gudstjeneste i Trøgstad kirke
Velkommen til gudstjeneste i Trøgstad kirke v/Solfrid Leinebø Seljås
 
Aug9
Søndag, august 9, 2020
11:00 Gudstjeneste på Sandstangen
Velkommen til gudstjeneste på Sandstangen v/Solfrid Leinebø Seljås
 
Aug16
Søndag, august 16, 2020
11:00 Gudstjeneste i Båstad kirke
Velkommen til gudstjeneste i Båstad kirke v/Solfrid Leinebø Seljås. 50års konfirmanter.
Aug23
Søndag, august 23, 2020
11:00 Gudstjeneste i Trøgstad kirke
Velkommen til gudstjeneste i Trøgstad kirke v/Solfrid Leinebø Seljås
 
Powered by Cornerstone