Kontaktinformasjon

Besøksadresse: 

Postadresse:      Kirkegata 31, 1814 Askim

Fakturaadresse: ta kontakt med kirkekontoret

 

E-post:

postmottak@iokf.no 

Hjemmeside på nettet:

www.trogstad.kirken.no

 

De ansatte har også egne mail-adresser:  fornavn.etternavn@iokf.no

(eksempel kirkevergen:) bjorn.brustugun@iokf.no

 

Åpningstid kirkekontor   (Askim)               mandag - fredag 08-15     OBS: i 2020 har vi måttet koronastenge kontoret i perioder, men du får tak i oss via telefon eller mail.

Telefon                                    69 68 14 40    mandag - fredag 10 -14  

 

De ansatte kan nås på mobil når ikke på kontoret:

Bjørn Brustugun, kirkeverge                       995 00 111  (bjorn.brustugun@iokf.no)

Solfrid Leinebø Seljås, sokneprest             92 44 93 65    (solfrid.leinebo.seljaas@iokf.no)                          

Bjørn Frogner, kirkegårdsarbeider             91 59 47 57

Toril Aas, kirketjener                                  41 46 18 43

Margrethe Movik Lo, kirketjener  (vikar)     900 52 652

Natalia Bourlatchenko, organist                 92 66 77 26                   

Elin Bergstrøm Moskvil, kateket                41 52 30 08 (elin.moskvil@iokf.no)

Anita Bergstrøm, trosopplæring                 92 82 27 38  (anita.bergstrom@iokf.no)

Hjalmar Zuk, trosopplæring                      91 75 87 19 (hjalmar.zuk@iokf.no) 

Menighetsbarnehagen i Trøgstad

Hovednummer                                           46 63 67 99

Gøril Jordansen, barnehagestyrer           tast 1    

Se også egne hjemmesider på nettet: www.menighetsbarnehagen.no

 

Menighetshusene Kirkestallen (Skjønhaug) og Kirkestua (Båstad):

For å leie, ring kontoret          69 68  14 40 

 

Trøgstad og Båstad menighetsråd

Liv Serina  Dale,  leder                             403 92 882

Ellen Løchen Børresen, nestleder             90 54 94 49

Indre Østfold kirkelige fellesråd

Bjørn Solberg, leder                                  92 23  67 66

Ellen Løchen Børresen, nestleder og Trø/Bå menighetsrådsrepr. i fellesrådet          

 

Kontakt oss

Melding til oss
Powered by Cornerstone