Kontaktinformasjon

Besøksadresse: 

Postadresse:      Kirkegata 31, 1814 Askim

Fakturaadresse: ta kontakt med kirkekontoret

 

E-post:

postmottak@iokf.no 

Hjemmeside på nettet:

www.trogstad.kirken.no

 

De ansatte har også egne mail-adresser:  fornavn.etternavn@iokf.no

(eksempel kirkevergen:) bjorn.brustugun@iokf.no

 

 

Åpningstid kirkekontoret mandag - torsdag 9 -15 OBS pga koronaviruset er kontoret stengt fram til 26.mars.  Du får svar på telefonen eller mail selv om kontoret er stengt for publikum

Telefon                                    69 68 14 40 

 

 

 

De ansatte kan nås på mobil når ikke på kontoret:

Bjørn Brustugun, kirkeverge                  995 00 111  (bjorn.brustugun@iokf.no)

Solfrid Leinebø Seljås, sokneprest             92 44 93 65    (solfrid.leinebo.seljaas@iokf.no)                          

Bjørn Frogner, kirkegårdsarbeider             91 59 47 57

Toril Aas, kirketjener                                 41 46 18 43

Margrethe Movik Lo, kirketjener  (vikar)   900 52 652

Natalia Bourlatchenko, organist                 92 66 77 26                   

Elin Bergstrøm Moskvil, kateket                41 52 30 08 (elin.moskvil@iokf.no)

Berit Movik Lo, trosopplæring                   99 70 26 58 (berit.movik.lo@iokf.no)

Hjalmar Zuk, trosopplæring                      91 75 87 19 (hjalmar.zuk@iokf.no) 

Menighetsbarnehagen i Trøgstad

Hovednummer                                           46 63 67 99

Gøril Jordansen, barnehagestyrer           tast 1    

Se også egne hjemmesider på nettet: www.menighetsbarnehagen.no

 

Menighetshusene Kirkestallen (Skjønhaug) og Kirkestua (Båstad):

For å leie, ring kontoret          69 68  14 40 

 

Trøgstad og Båstad menighetsråd/Trøgstad kirkelige fellesråd

Liv Serina  Dale,  leder                             403 92 882

Ellen Løchen Børresen, nestleder             905 49 449

Kontakt oss

Melding til oss
Apr9
Torsdag, April 9, 2020
20:00 Nettgudstjeneste Skjærtorsdag
Velkommen til gudstjeneste på nett v/ Magnus Grøvle Vesteraas, sogneprest i Eidsberg, trøgstads kateket Elin Moskvil og flere medvirkende på sang og musikk. Du finner gudstjenesten fra Båstad kirke ved å søke opp «Den norske kirke i Indre Østfold» på facebook, eller ved å gå inn på vår nettside www.kirken.no/indreostfold.
 
Apr10
Fredag, April 10, 2020
11:00 Nettgudstjeneste Langfredag
Velkommen til gudstjeneste på nett v/ Preben Axel Hodt, kapellan i Askim, tekstleser Niklas Ekre og flere medvirkende på sang og musikk. Du finner gudstjenesten fra Båstad kirke ved å søke opp «Den norske kirke i Indre Østfold» på facebook, eller ved å gå inn på nettsiden www.kirken.no/indreostfold.
 
Apr12
Søndag, April 12, 2020
11:00 Nettgudstjeneste 1.påskedag
Velkommen til festgudstjeneste på nett v/prost Kåre Rune Hauge og Bård Haugstvedt, sogneprest i Spydeberg, organist Syver Minge og flere medvirkende på sang og musikk. Du finner gudstjenesten fra Eidsberg kirke ved å søke opp «Den norske kirke i Indre Østfold» på facebook, eller ved å gå inn på vår nettside www.kirken.no/indreostfold.
Apr13
Mandag, April 13, 2020
19:00 Påskesalmesang 2.påskedag - ønskesalmer
Du finner direktesendingen fra Båstad kirke ved å søke opp «Den norske kirke i Indre Østfold» på facebook. Du kan sende inn ønskesalmer under sendingen, og være med å synge hjemme fra stua di!
 
Powered by Cornerstone